ביטוח מטענים

שירותי ביטוח מטענים של גואה לוג'יסטיקס

גואה לוג'יסטיקס מספקת ייעוץ ושירותי ביטוח למטענים ביבשה, בים ובאוויר בעזרת חברות ביטוח בארץ ובעולם.
ניתן לבטח מטענים רגילים במכולות או בצובר, מטענים מיוחדים ומ טעני קירור.
כנו כן ניתן לרכוש ביטוח למטענים באחסנה ברחבי העולם.