top of page

עמילות מכס

שירותי עמילות מכס של גואה לוג'יסטיקס

גואה לוג'יסטיקס מתמחה במתן שרותי עמילות מכס בישראל, בנמלי האוויר והים ובמעברים היבשתיים.
במסגרת הטיפול ניתן לקבל בין היתר את השירותים הבאים: ייעוץ בנוגע לשיעורי המס וחוקיות היבוא.
טיפול בהסדרת אישורים כגון: מכון התקנים, משרד הבריאות, משרד החקלאות ומשרד התמ"ס.

שירתים נוספים
bottom of page